Biologisk arbidesmiljø og smittevern

Risikovurdering og kartlegging ifht. smittefare eller annen biologisk helsefare

Både ved arbeid i laboratorier og i industrielle prosesser hvor arbeidstakere håndterer biologiske faktorer, og på arbeidsplasser der arbeidstakere tilfeldig kan bli eksponert for bioaerosoler og biologiske faktorer i ulike sammenhenger, må faren forbundet med biologiske faktorer kartlegges og risikovurderes. Det betyr at kravet gjelder mange forskjellige virksomheter og ulike bransjer og ved varierende typer arbeid. Eksempler er arbeid med korn og høy, jord og planter (sopp), arbeid med dyr, arbeid med fisk og arbeid med avfall (renovasjon, transport). BHT-gruppen har bred erfaring i arbeid med risikovurdering av biologisk arbeidsmiljø og smittevern.

Utarbeidelse av vaksinasjonsprogram for den enkelte i forbindelse med smittefarlig arbeid og utenlandsreiser
Rådgivning og veiledning i forbindelse med vernetiltak for smittefarlig arbeid eller eksponering for andre biologiske faktorer