Om BHT-gruppen SA

BHT-gruppen SA er en privat, medlemseid og non-profitbasert bedriftshelsetjeneste grunnlagt i 1952 under navnet Norsk Folkehjelps Bedriftslegekontor. Vi var en av de første bedriftshelsetjenestene som ble godkjent i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet, som trådte i kraft 1.1.2010 og vi er godkjent på nytt fram til februar 2025.

Årsmøtet velger styret, som har representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden i medlemsvirksomhetene.

BHT-gruppen SA tilbyr bedriftshelsetjenester gjennom medlemskap. Vi skreddersyr avtalen til virksomhetens behov og utarbeider årlig en plan for bistand som skal bidra til at kundens egen HMS-målsetning nås.

Våre team av medarbeidere har spesialistkompetanse innen forbyggende bedriftshelsearbeid og jobber tverrfaglig og helhetlig innenfor alle HMS-områder (helse, miljø og sikkerhet).

Vårt hovedmål er å bistå medlemmene med å:

  • Forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager
  • Fjerne sykdomsfremkallede faktorer i arbeidsmiljøet
  • Fremme helse og trivsel
  • Oppfylle myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid


Visjon

Best på helhetlig BHT!

Kjerneverdier

Fleksibel og solid

Virke BHT

BHT-gruppen SA er med i Virke BHT, et landsdekkende nettverk av selvstendige bedriftshelsetjenester.

Sertifisert som Miljøfyrtårn

BHT-gruppen SA er sertifisert som Miljøfyrtårn.

miljofyrtarn 003

Våre samarbeidspartnere

Klikk på de enkelte for mer informasjon.