Avhengighetsforebyggende arbeid (AKAN-arbeid)

«Fravær og ineffektivitet på grunn av alkoholbruk koster arbeidslivet minst 1,1 milliard kroner pr. år».

- Rapport - Kostnader ved rusrelatert fravær og ineffektivitet, 2018.

  • Rus- og avhengighetsproblematikk er en del av HMS-arbeidet og arbeidsplassen er en viktig arena for å forebygge rus og avhengighet.
  • Vi kan bistå med å sette AKAN på dagsorden på en enkel og overkommelig måte. En liten kostnad for stor gevinst.

 

«Føler det er viktig å ha noen vi kan ringe å ha som rådgiver/ støttespiller. Ingen sak er helt lik»

- anonymt innspill fra kartlegging, BHT-gruppen.

 

  • Vi kan være den rådgiveren/støttespilleren. I samarbeid med AKAN vil vi støtte dere med kompetanse på ulike områder i dette arbeidet
  • Etablering av AKAN-systemer og policy tilpasset din bedrift. 
  • Deltagelse i AKAN-utvalg
  • Veiledning av ledere og andre aktører i arbeidet med rusproblemer – den nødvendige samtalen
  • Kurs
  • Oppfølging av enkeltindivider under behandling