Arbeidsrelaterte konsultasjoner

Vi tilbyr yrkesrettede konsultasjoner i forbindelse med plager, problemer, skader eller sykdommer som kan ha sammenheng med arbeidsmiljøet. Der man blant annet etterspør kjente symptomer som kan oppstå fra aktuelle eksponeringer. Videre undersøkelser bestemmes av egnethet i å avdekke mulige helseeffekter fra de aktuelle eksponeringene.


• Diagnostisering og behandling av arbeidsrelaterte sykdommer samt arbeidsmedisinsk vurdering av annen sykdom (arbeidsmedisinsk poliklinikk). Henvisning til spesialist ved behov.
• Undersøkelser i forbindelse med helseattester som er nødvendig for utførelse av arbeidet.
• Individuell rådgivning om arbeidsmiljøet og helse.