• HMS-magasinet har laget en artikkel om tilbud med mobil bedriftshelsetjeneste.

  Les artikkelen her

 • Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2023

  Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er:

  1. Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål.
  2. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis.
  3. Evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan.

  Arbeidsmiljørisen for 2023 tildeles to virksomheter, en i hver region:

  Volvo Maskin

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

   

  Vi gratulerer!

 • Risikovurdering

   

  Hvorfor skal arbeidsgiver og ansatte vite hva som er risiko på arbeidsplassen, og hva kan virksomheten bruke denne kunnskapen til?

   

  Innen HMS-lovgivningen er det et krav at alle virksomheter, både store og små, kartlegger hva som kan føre til skader eller helseplager hos arbeidstakerne. Dette gjøres for at vi skal kunne forebygge uhell og sikre at ingen blir skadet eller syke av jobben.

  Dersom denne kartleggingen gjøres ustrukturert, kan man fort tenke at det er de åpenbare farene som er de farligste. For noen kan det være å få ergonomiskader på kontorarbeidsplassen, oppleve vold og trusler fra brukerne av tjenesten, eller fall fra høyden på byggeplassen.

  Gjennom en strukturert og systematisk gjennomgang finner vi ofte at det også er andre ting som fører til skader eller sykdom. Kanskje det er det psykososiale arbeidsmiljøet eller organiseringen av arbeidet som fører til stort sykefravær, eller at biluhell er en stor risiko.

  Når vi kombinerer hva vi vet som kan gå galt (uønsket hendelse), konsekvensene av hendelsen, og hvor ofte det skjer (sannsynlighet), så finner vi risiko.

  Kunnskapen om risikonivået i virksomheten kan brukes til:

   

  • Å dimensjonere og spisse HMS systemet. En virksomhet med lavere generell risiko trenger ikke et like omfattende HMS-system som en med høyere risiko.
  • Lage handlingsplaner og rutiner som forebygger og reduserer de områdene med høyest risiko. Dette er ressursbesparende fremfor å sette søkelys på alt.
  • Lage tilpassede HMS-opplæringsplaner. En kontoransatt trenger ikke like mye HMS-opplæring som en renholder.
  • Skape gode holdninger rundt HMS i virksomheten. Når ansatte vet hva som er risiko, er de mer motiverte til å forstå hvorfor opplæring er nødvendig og hvorfor rutiner må følges.

  Hva kan vi i BHT-gruppen hjelpe med:

   

  • Vi kan bistå i hele prosessen rundt risikovurdering. Vi kommer til dere, og sammen med dere og verneombudet går vi gjennom alle risikoområder i en tilpasset mal.
  • Vi kan bistå med forslag til forebyggende eller risikodempende tiltak.
  • Dersom virksomheten har Arbeidsmiljøutvalg, kan vi bistå i diskusjon rundt risikovurderingen og foreslåtte tiltak der.

  På Arbeidstilsynets sider finnes det mer omfattende informasjon om risikovurderinger: Risikovurdering (arbeidstilsynet.no)

  Ta kontakt med oss for bistand!