Grunnopplæring i HMS-arbeid

BHT-gruppen arrangerer skreddersydde kurs og deltar i bedriftsinterne kurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer i tråd med kravet i Arbeidsmiljøloven.

Målsetning

Kurset skal bidra til at deltagerne får en innføring i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften, slik at de kan delta i det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten og bidra til å ivareta og videreutvikle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Kursets form

Det gjennomføres korte innledninger/foredrag. Deltagerne arbeider i grupper, og gruppearbeidet presenteres og diskuteres i plenumssesjoner.

Kursets innhold

  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter som er aktuelle i den enkelte virksomhet
  • Ansvar, oppgaver og roller i HMS-arbeidet:
    Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid
  • Praktiske øvelser

Varighet

Vi tilpasser kurset til bedriftens ønsker og behov, fra 2 til 5 dagers program. Alle kursene krever at det utføres en oppgave i egen bedrift mellom kursdagene.