Kurs i sikker kjemikaliehåndtering

Alle virksomheter som håndterer kjemikalier må etablere og vedlikeholde et stoffkartotek. Oslo HMS-senter SA gir råd og veiledning i forbindelse med dette arbeidet både på systemnivå og i forhold til den enkelte leder, medarbeider og verneombud som har ansvar og oppgaver knyttet til dette.

MÅLSETNING

Gi deltakerne opplæring i sikker kjemikaliehåndtering, risikofaktorer ved arbeidet og forebyggende rutiner og tiltak.

KURSETS INNHOLD

  • Helserisiko og eksponering
  • Helsekonsekvenser og forebygging
  • Krav i arbeidsmiljøloven lover og tilhørende forskrifter
  • REACH og CLP
  • Sikkerhetsdatablader og stoffkartotek
  • Risikovurdering
  • Tiltak
  • Gjennomgang av relevante sikkerhetsdatablader

VARIGHET

2 – 4 timer. Kurset tilpasses virksomheten behov og omfang av kjemikaliebruk.