Live Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth er underleverandør for BHT-gruppen SA og kan levere organisasjonspsykologiske tjenester til virksomheter som har avtale med BHT-gruppen SA.

Hun har lang og rik erfaring innen ledelse, teambygging og arbeidsmiljøutvikling.  Hun har coachet atskillige ledere og team, med fokus på områder som spenner fra relasjonsbygging, konflikthåndtering og samarbeid til presentasjonsteknikker og kroppsspråk som verktøy og virkemiddel.  Faglig forankring er embedseksamen med psykologi, sosiologi, pedagogikk, engelsk og nordisk.  Hun er også sertifisert Trauma Specialist av Assosiation og Traumatic Stress Specialists, (ATSS), USA. 

Hensikt

Hensikten med samarbeidet er å tilby tjenester som kan supplere våre tjenester innenfor psykososialt arbeidsmiljø.

Avtale

BHT-gruppen SA formidler kontakt til aktuelle kunder basert på behov for bistand. Live Bressendorf Lindseth gjennomfører forberedende møte hos kunden og avtaler gjennomføring av oppdraget. BHT-gruppen SA involveres ved behov.

Aktuelle tjenester

Ledelse, medarbeiderskap og teamutvikling

  • Fokus på lederidentitet og den enkelte leders rolle i relasjon til virksomhetens mål, utfordringer og rammebetingelser
  • Veiledning av medarbeidere og motivasjon av medarbeidere som sliter i motbakke
  • Å lede i overensstemmelse med et verdigrunnlag: grensesetting og omsorg

Kommunikasjon og kroppsspråk

  • Teamutvikling og nonverbal kommunikasjon: Hvordan tolke medarbeideres kroppsspråk som et hjelpemiddel i kommunikasjonen.