Alle nyheter

Arbeidsmiljøprisen for 2023

Arbeidsmiljøprisen for 2023

Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2023

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er:

  1. Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål.
  2. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis.
  3. Evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan.

Arbeidsmiljørisen for 2023 tildeles to virksomheter, en i hver region:

Volvo Maskin

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

 

Vi gratulerer!