Psykososialt arbeidsmiljø

Risikovurdering av psykososiale faktorer, innspill til forbedringstiltak og bistand ved gjennomføringen.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal også det psykososiale arbeidsmiljøet risikovurderes, men det er ikke alle som er sikker på hvor man skal starte. Vi tilrettelegger slik at risikovurdering blir en kartlegging som kan gi en god oversikt over hva som rører seg i din virksomhet, og bistår med innspill til tiltak. 

Bistand i utvikling av rutiner og prosesser innenfor konflikthåndtering, trakassering og mobbing o.l
Bistand i håndtering av saker som omhandler konflikt, trakassering og mobbing o.l
Kartlegge og bistå i utviklingen av virksomhetens psykososiale arbeidsmiljø (helsefremmende arbeidsplasser) ved bruk av samtaler, observasjoner og gruppeprosesser
Medarbeiderundersøkelse ved bruk av det elektroniske kartleggingsverktøyet MTM i regi av våre sertifiserte medarbeiderer
Bistand i forbindelse med omorganiserings- og endringsprosesser
Coaching
Lederstøtte og lederoppfølging
Mental førstehjelp/oppfølging etter ulykker og ekstraordinære hendelser
Henvisning til psykolog ved Senter for Stress og Traumepsykologi.
Formidling av andre tjenester innen organisasjonspsykologi